PiusX

Over de Pius X

Basisschool Pius X telt ongeveer 300 leerlingen.  Onze school wordt bezocht door leerlingen uit alle ‘lagen’ van de bevolking waardoor de school een goede afspiegeling is van de samenleving .  De meeste leerlingen van onze school komen uit de wijken rondom de school. Gezien de ligging van de school worden er ook leerlingen uit Den Haag bij ons aangemeld.

Historie

Onze school is vernoemd naar paus Pius X, die van 1903 tot 1914 vanuit Rome de katholieke kerk bestuurde. Zijn eigen naam was Giuseppe Melchiore Sarto. Het was een Italiaan die op 2 juni 1853 geboren werd te Riese, een klein dorpje in de buurt van Treviso. Na zijn priesteropleiding en vele jaren pastoraal werk werd hij in 1893 door de paus benoemd tot kardinaal van Venetië. Hij hield niet zo van diplomatie, maar richtte zijn aandacht strikt op het kerkelijk leven.  Hij werd in in 1903 tot paus gekozen. Paus Pius X had veel aandacht voor de priesteropleidingen, de catechese en de kindercommunie. In 1914 overleed hij te Rome.

Geschiedenis

Onze school was van oorsprong een parochieschool. Naast de Sint Joseph-kerk verrezen in 1959 aan de dr. Schaepmanstraat de gebouwen van de Willibrordus-kleuterschool en de lagere school Pius X. Het hoofdgebouw van de r.-k. lagere school werd in 1960 in gebruik genomen, terwijl  de laagbouw en de aula in 1968 werden opgeleverd. In 1975 kreeg de school er ook een eigen gymzaal bij. In 1980 vond een fusie plaats van de twee kleuterscholen die wij in onze wijk hadden. De naam werd Van Egmondhof en de locatie werd de Willem III-straat, waar de Van Egmondhof al vanaf 1970 gehuisvest was. Door de wettelijke regeling van de basisschool in 1985,  kregen we één scholenkoppel werkend in twee afzonderlijke gebouwen. De nieuwe naam werd: basisschool Pius X. Na allerlei verbouwingen, konden wij als één team vanaf 20 maart 1987 in één gebouw werken aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 4 t/m 12 jaar.